Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych POLONIA

ul. Czapelska 38

04-081 Warszawa

796 277 407

 

 

srm-polonia@srm-polonia.com

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych „POLONIA”

zaprasza do udziału w szkoleniu na temat:

Źródła informacji o nieruchomościach o charakterze przestrzennym oraz dostępność tych opracowań w świetle aktualnie obowiązujących regulacji prawnych czyli jak czytać mapy

 

Gdzie i kiedy?

w dniu 24.10.2020 w godz. 9:00 – 15.00. ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa

 

PROGRAM SZKOLENIA (8 godz. edukacyjnych)

1.Ewidencja gruntów i budynków, księga wieczysta, kataster nieruchomości

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i  inne dokumenty planistyczne

4. Sieć uzbrojenia terenu, mapa zasadnicza

5. Dokumentacja prawna i techniczna. Ocena stanu prawnego nieruchomości

6. Mapowe portale internetowe

7. Umiejętność korzystania z Internetu i portali internetowych

8. Korzystanie z map geodezyjnych, oznaczenia i rodzaje map

 

Korzyści ze szkolenia:

1. Szczegółowe zapoznanie się z podstawowymi  opracowaniami kartograficznymi tj. mapami ewidencyjnymi, zasadniczymi, topograficznymi i ogólnogeograficznymi oraz mapami do celów prawnych,

2. Poznanie  zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych obowiązujących w budownictwie, czyli map do celów projektowych i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

3. Przybliżenie kartograficznych opracowań tematycznych w postaci cyfrowych map, ortofotomapy i numeryczny model terenu,

4. Poznanie praktycznych sposobów korzystania z systemów informacji przestrzennej.

5. Korzystanie z map geodezyjnych, oznaczenia i rodzaje map.

 

Krótka informacja o wykładowcy: 

mgr inż. Joanna Dziubińska – absolwentka Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Akademii Rolniczo-Technicznej im. M. Oczapowskiego w Olsztynie (obecnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie). Doświadczony pracownik administracji samorządowej, obecnie specjalista d/s geodezji w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi. Autorka publikacji naukowych z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.

 

Koszt szkolenia    

w ilości  8 godz. wynosi: 200 zł plus 23% podatku VAT płatne na konto: 11 1020 1127 0000 1402 0083 6429 

 

Dokumenty zgłoszeniowe:

Formularz zgłoszeniowy  

Zgoda na przetwarzanie danych  

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW

      MAJĄTKOWYCH "POLONIA"