STUDIA PODYPLOMOWE WYCENA NIERUCHOMOŚCI

 

 

Zapraszamy do udziału w studiach podyplomowych z Wyceny Nieruchomości organizowanych wspólnie z Korporacją SEDPOL i Warszawską Szkołą Zarządzania – Szkołą Wyższą.

 

Studia realizowane są w wymiarze 286 godzin obejmujących minimum programowe rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014r. i stanowią etap przygotowania teoretycznego niezbędnego do zdobywania uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego, kolejnym etapem są praktyki zawodowe.

 

Kto może być uczestnikiem studiów? 

Uczestnikami studiów z wyceny nieruchomości mogą być osoby z wyższym wykształceniem (licencjackim, inżynierskim, magisterskim), które chcą w przyszłości profesjonalnie wykonywać zawód rzeczoznawcy majątkowego.

 

Cel studiów? 

Studia pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu wyceny nieruchomości różnymi metodami i podejściami oraz z zakresu regulacji prawnych, podstaw budownictwa, gospodarki nieruchomościami. Absolwenci studiów zostają przygotowani do wyceny każdego rodzaju nieruchomości zgodnie ze standardami obowiązującymi rzeczoznawców majątkowych.

 

Realizacja zajęć oraz opłaty: 

- W trosce o osoby pracujące oraz osoby spoza Warszawy, zajęcia stacjonarne odbywają się w weekendy (sobota-niedziela), średnio raz w miesiącu.

- Część zajęć realizowana jest również w formie e-learningu co znacznie obniża koszty dojazdów, a także pozwala zaoszczędzić czas.

- Koszt studiów wynosi 3590 zł + 100 zł wpisowe (RATY 0%). 

 

Termin rozpoczęcia: 

od 14/09/2019r do  15.09.2020r (II semestry)

 

Aby zapisać się na studia prosimy o odesłanie mailem: 

- wypełnionego formularza zgłoszeniowego (kliknij aby pobrać) 

- wypełnionej ankiety (kliknij aby pobrać) 

- kserokopii dowodu osobistego

- kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inzynier lub magister)

- zgody na przetwarzanie danych osobowych (kliknij aby pobrać) 

- klauzuli informacyjnej (kliknij aby pobrać) 

- potwierdzenia wniesienia wpisowego w wysokości 100 zł na konto numer 

81 1020 1127 0000 1602 0008 3709 z dopiskiem „opłata na SPWN”

 

Dlaczego warto nas wybrać? 

• Wieloletnie doświadczenie – Studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości organizujemy nieprzerwalnie od ponad 10 lat. 

• Wysokiej klasy specjaliści i fachowcy – zapewniamy specjalnie wyselekcjonowaną kadrę szkoleniowców, którzy są ekspertami w swojej dziedzinie. Naszymi wykładowcami są praktycy, posiadający bogate doświadczenie zawodowe. 

• Materiały szkoleniowe – zapewniamy bogate kompendium wiedzy w postaci materiałów szkoleniowych udostępnianych słuchaczom po każdych zajęciach.

• Opieka eksperta – możliwość konsultowania wszystkich wątpliwości z naszymi ekspertami.

 

UWAGA!!! Po zakończeniu studiów podyplomowych gwarancja przyjęcia na praktyki zawodowe z wyceny nieruchomości. 

 

Nasi wykładowcy:

Prowadzącymi zajęcia są wykładowcy wyższych uczelni oraz osoby o wysokich, udokumentowanych kwalifikacjach, rzeczoznawcy majątkowi – specjaliści oraz praktycy.

 

dr inż. Joanna Burkacka-Jurgiel - rzeczoznawca majątkowy, uprawnienia zawodowe nr 1527. Autorka kilkuset operatów szacunkowych sporządzonych indywidualnie lub w zespole rzeczoznawców majątkowych oraz raportów i analiz dotyczących rynku nieruchomości. Doświadczony trener i wykładowca dla grup zawodowych związanych z rynkiem nieruchomości. Pośrednik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie obrotu nieruchomościami, były członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej przy Ministerstwie Infrastruktury.  Posiada licencję Nr. 9 pośrednika w obrocie nieruchomościami. 

 

dr Julian Nuckowski - W latach 1977-1992 pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1992r. prowadzi działalność gospodarczą (m.in. był prezesem zarządu w spółkach akcyjnych, spółkach z o.o. i spółdzielni mieszkaniowej). Obecnie zarządza kilkoma nieruchomościami biurowymi w Warszawie, jest też doradcą w firmie deweloperskiej. Autor wielu raportów i analiz dotyczących rynku nieruchomości opracowywanych na zlecenie instytucji, z którymi współpracuje. Posiada uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego oraz licencję zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami. 

 

mgr inż. Zdzisław Dmowski - Specjalista z ponad 40-letnim stażem zawodowym na rynku nieruchomości, doświadczony budowlaniec i deweloper, biegły sądowy Sądu Okręgowego w  Warszawie, ekspert rynku nieruchomości Stowarzyszenia Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości. Zarządca nieruchomości – lic. Nr 17, Rzeczoznawca majątkowy – uprawnienia nr 1103,  Pośrednik w obrocie nieruchomościami – licencja nr 2562, Prezes Stowarzyszenia Specjalistów Rynku Nieruchomości „POLONIA” i Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych "POLONIA". Były członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnych Rzeczoznawców Majątkowych przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. 

 

mgr inż. Joanna Monika Nowakowska - Rzeczoznawca majątkowy - nr uprawnień 126 z 1992r. Recognised European Valuer – tytuł nadany przez Europejską Organizację Rzeczoznawców TEGOVA od 2008r. Specjalizuje się w wycenie ograniczonych praw rzeczowych oraz w wycenie nieruchomości zurbanizowanych. Wykładowca studiów podyplomowych m.in. w zakresie wyceny ograniczonych praw rzeczowych i praw zobowiązaniowych. Posiada wieloletnie doświadczenie biegłego sądowego. 

 

mgr Ewa Winiczenko - notariusz, wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zarządzania oraz szacowania wartości nieruchomości, wykładowca z zakresu prawa dla wybranych grup zawodowych, były członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej w Ministerstwie Infrastruktury.  

 

mgr Grzegorz Szaraniec – rzeczoznawca majątkowy uprawnienia zawodowe nr 3941. Biegły sądowy z zakresu szacowania nieruchomości przy Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie od 2009 roku. Autor kilkuset operatów szacunkowych sporządzonych indywidualnie lub w zespole rzeczoznawców, w tym kilkadziesiąt wycen w podejściu dochodowym. Wykładowca z zakresu wyceny nieruchomości na wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Autor wielu szkoleń w zakresie doskonalenia kwalifikacji zawodowych rzeczoznawcy majątkowego oraz kilkunastu publikacji w kwartalniku „Rzeczoznawca Majątkowy”. 

 

mgr Mariusz Kowalski - Skuteczny Menedżer i Trener Biznesu (ponad 6000 h szkoleniowych) o uznanych osiągnięciach w kraju i za granicą. Stanowczy, kreatywny, posiadający bogatą wiedzę w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania strategicznego, metod ilościowych w biznesie. 

 

Dodatkowe informacje i zapisy:

Bartłomiej Burchart

tel. 22 331 76 33, 660 460 398

e-mail: bartlomiej.burchart@sedpol.edu.pl

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych POLONIA

ul. Czapelska 38

04-081 Warszawa

(22) 331 76 22

 

 

srm-polonia@srm-polonia.com

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW

      MAJĄTKOWYCH "POLONIA"